Home

Copyright © All Rights Reserved

Innovem, sterk in duurzaamheid

 

Innovem is een eenmansbedrijf dat zich toelegt op duurzaamheid als businesscase. Ik heb mij in de loop der jaren gespecialiseerd in advisering en ontwikkeling op het gebied van (duurzame) energie, circulaire economie en groene grondstoffen. Ik doe dat vanuit een

bio-geinspireerde kijk op de economie met betrekking tot grondstofvoorziening en energievoorziening, waarin de organisatie van ketens en kringlopen centraal staat.

 

Waarom Innovem?

 

Innovem heeft ervaring met uitvoering van projecten, business development en beleidsadvies. Vanuit een brede basiskennis ben ik in staat snel tot de kern van het probleem te komen en de juiste oplossingsrichting aan te dragen. Ik beschik over expertise op het gebied van techniek (ook innovatieve technieken), business cases, financiering, subsidies, vergunningverlening, beleid en communicatie. Voor aanvullende gespecialiseerde expertise wijs ik klanten door naar partijen in mijn netwerk. Het bedrijf is dienstverlener voor zowel bedrijven, overheden als kennisinstellingen en kan daarom gemakkelijk de verbinding maken tussen deze groepen of de invalshoek van meerdere partijen aan bod laten komen. Het bedrijf is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied en opereert onafhankelijk.

Contactgegevens

 

Innovem

Woudzoom 8

3823 CA Amersfoort

 

06 47837990

gerard@innovem-duurzaam.nl

 

Gerard Smakman, eigenaar Innovem

 

Gerard Smakman beschikt over waardevolle expertise, die hij gedurende zijn lange en veelzijdige carriere heeft opgebouwd. Hij heeft bijvoorbeeld ervaring als programmamedewerker bij een uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid, als gedetacheerd directeur van een stichting, als senior adviseur voor diverse adviesbureaus, als busines developer bij een onderzoeksinstituut en als controlerend bestuurder bij een provinciale overheid.